همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

پایوند همکاران سیستم | Paivand

معرفی پایوند همکاران سیستم

شرکت پایوند همکاران سیستم به عنوان یکی از شرکت های تخصصی گروه همکاران سیستم در حوزه تولید و اجرای راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر فناوری های نوین فعالیت می کند.

از جمله مهمترین فعالیت های این شرکت عبارتند از:

- اراﺋﻪ‌ی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎص در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اینترنت اشیاء – IoT
-ارائه و ﭘﻴﺎده‌سازی راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بارکد
- ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
- ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بیومتریک

فرصت‌های شغلی فعال در پایوند همکاران سیستم | Paivand

فرصت‌های شغلی منقضی شده

image/svg+xml