همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

گروه نارون | Narvan HR Group

منابع انسانی ۱۱ تا ۵۰ نفر narvanhr.com/

استخدام اسکرام مستر (Scrum Master)

 • دسته‌بندی شغلی

  وب،‌ برنامه‌نویسی و نرم‌افزار
 • موقعیت مکانی

  تهران ، تهران
 • نوع همکاری

  تمام وقت
 • حداقل سابقه کار

  سه تا شش سال
 • حقوق

  توافقی

شرح موقعیت شغلی

شرح وظایف:

 • ‫تسهیل‪،‬‬‫ پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫فرآیندهای‬ ‫اسکرام‬ ‫و‬ ‫هدایت‬ ‫جریان‬ ‫اطلاعات‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫نحوه‬ ‫کارِ‬ ‫ارتباطات‬ ‫تیم‬ ‫جهت‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫همسویی‬ ‫با‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫شفافیت‬ ‫و‬ دسترسی‬‫به‬ ‫اطلاعات‬ ‫برای‬ ‫تمامی‬ ‫ذی‬ ‫نفعان‪.‬‬
 • ‫رهبری‬‫ تیم‬ ‫اسکرام‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫های‬‫ چابک‬ ‫و‬ ‫اسکرام‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫رویکردهای‬ ‫موجود‬ ‫آن‪.‬‬
 • ‫آموزش ‬‫تیم‬ ‫و‬ ‫پیاده‬ ‫سازی ‬‫فرآیند‬ ‫اسکرام‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫شیوه‬ ‫های ‬‫اسکرام‪.‬‬
 • ‫شناسایی‬‫ و‬ ‫حل‬ ‫موانع‪،‬‬ ‫مشکلات‬ ‫و‬ ‫اختلافات‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫تیم‪.‬‬
 • ‫تسهیل ‬‫مباحثه‬ ‫های‬‫ آزاد‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫اختالفات‬ ‫و‬ ‫تعارضات‬ ‫احتمالی‬ ‫موجود‬ ‫در‬ ‫تیم‪.‬‬
 • ‫رهبری‪،‬‬‫ هدایت‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫جلسه‬ ‫های ‬‫روزانه (Daily Stand-ups) ‫‪‬‬ ‫‪،‬‬‫‪Retrospective‬‬ ‫‪،‬‬‫گزارش و‬ ‫بازبینی ها‪ ،‬‬‫طرح‬ ‫های‬‫ اولیه‪،‬‬ ‫اسپرینت‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫سایر‬ جلسه ‬‫های‬‫ مرتبط‬ ‫با‬ ‫پروژه‪.‬‬
 • ‫به‬‫ روزرسانی‬‫ فعالیت‬ ‫های ‬‫انجام‬ ‫شده‬ ‫در‬ ‫ابزارهای‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‪.‬‬
 • ‫ا‬‫یجاد‪،‬‬‫ اولو‫یت‬‫ بندی‬‫ و‬ ‫نگهدار‬‫ی‬‫ از‬ ‫‪Backlog‬‬ ‫محصول‬ ‫همسو‬ ‫با‬ ‫اهداف‬ ‫استراتژ‬‫یک‬‫ شرکت‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫ابزارها‬‫ی‬‫‪Jira‬‬ ‫و‬ ‫‪Trello.‬‬
 • ‫توسعه و ‬‫بلوغ‬ ‫اسکرام‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫بهبود‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫کار‪.‬‬
 • ‫نظارت ‬‫بر‬ ‫کیفیت‬ ‫کارهای‬ ‫تکمیل‬ ‫شده‬ ‫در‬ ‫انتهای‬ ‫هر‬ ‫اسپرینت‪.‬‬

شرایط احراز:

 • ‫مدرک ‬‫کارشناسی‬‫ در‬ ‫رشته‬ ‫ها‬‫ی ‬‫مهندسی‬‫ کامپیوتر،‬‬‫ مهندسی‬‫ صنا‬‫یع‬‫ یا‬ ‫فارغ‬ ‫التحص‬‫یل‬‫‪MBA 
 • ‫مسلط‬‫ به‬ ‫مد‬یریت‬‫پروژه‪،‬‬ ‫متدولوژ‬‫ی‬‫‪Agile‬‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫اسکرام‬
 • ‫آشنایی‬‫ با‬ ‫فر‬‫یمورک‬‫ های‬‫‪Agile‬‬ ‫مانند‬ ‫‪Kanban‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪XP‬‬ ‫و‬‫ غ‬‫یره
 • ‫مهارت ‬‫ارتباط‬ ‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫گروهی
 • ‫توانا ‬‫در‬ ‫مد‫یریت‬‫ زمان
 • ‫پاسخگو‬‫ و‬ ‫نت‫یجه‬‫ گرا‬‫‪

معرفی شرکت

نارون با هدف رشد و توسعه‌ی مسیر تعالی و آینده‌ی حرفه‌ی مدیریت و با نگرش رفع مشکلات و چالش‌های کارفرمایان و صاحبان مشاغل در زمینه‌ی منابع انسانی فعالیت می‌کند.

ماموریت اصلی ما، آموزش و کوچینگ مدیران و کمک به آن‌ها برای جذب مدیران کلیدی، استعدادیابی، افزایش کارآمدی پیوند میان کارکنان و کارفرمایان و بهبود روابط حرفه‌ای میان آن‌هاست. نارون در تلاش است تا به‌عنوان شریک راهبردی منابع انسانی سازمان‌ها، با ارائه‌ی خدمات مبتنی بر رویکرد چابک، رشد و تعالی را در سازمان‌ها نهادینه سازد.
 • مهارت‌های مورد نیاز

  Scrum Master مدیریت پروژه agile Jira Trello
 • جنسیت

  مهم نیست
 • وضعیت نظام وظیفه

  مهم‌ نیست
 • حداقل مدرک تحصیلی

  کارشناسی

مشاغل مشابه

چه موردی را می‌خواهید گزارش کنید؟

از اینجا شروع کنید
image/svg+xml