همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

راهکارهای متن اول آریا | First Source Arya Solutions

استخدام Software Tester

 • دسته‌بندی شغلی

  وب،‌ برنامه‌نویسی و نرم‌افزار
 • موقعیت مکانی

  تهران ، تهران
 • نوع همکاری

  تمام وقت
 • حداقل سابقه کار

  سه تا هفت سال

شرح موقعیت شغلی

About First Source Arya Solutions
First Source Arya Solutions is a software development company focusing on developing state-of-the-art solutions for the global financial industry. We help our international clients grow their audience with customer-centric products and services.

A career at First Source Arya Solutions is an opportunity to make an impact in a fast-growing organisation that’s at the forefront of FinTech advancements.


About the role
We’re looking for a Software Tester to join our Quality Assurance team, which makes sure our clients’ requirements are met and bugs are fixed before our software is deployed. As a Software Tester, you will be responsible for safeguarding the quality of our software delivery. You will run high-quality tests to ensure the stability and usability of our websites and applications.

Responsibilities
   ● Apply​ ​multiple​ ​types​ ​of​ ​testing,​ ​including manual and automated testing, usability and browser
      compatibility testing, functional​ ​testing, performance​ ​testing, scalability​ ​and​ ​stability​ ​testing, black​
      ​box​ ​and​ ​white​ ​box​ ​testing, API​ ​testing, security​ ​and​ ​penetration​ ​testing, regression​ ​testing,
      integration​ ​testing, component​ ​testing, internationalisation​ ​and​ ​localisation​ ​testing, load​ ​testing,
      and code​ ​reviews.
   ● Test​ ​applications,​ ​back-end​ ​architecture,​ ​and​ ​back-office​ ​systems.
   ● Work​ ​closely​ ​with​ ​other​ ​teams​ ​to​ ​plan,​ ​design,​ ​and execute​ ​several​ ​types​ ​of​ ​testing​ ​based​ ​on​ ​different​ ​
      objectives.
   ● Create,​ ​execute,​ ​and​ ​update​ ​manual​ ​and​ ​automated​ ​test​ ​plans.
   ● Plan​ ​and​ ​integrate​ ​various​ ​types​ ​of​ ​testing​ ​into​ ​our​ ​existing​ ​workflow.
   ● Ensure​ ​the​ ​integrity​ ​of​ ​releases​ ​by​ ​coordinating​ ​testing​ ​activities.
   ● Track​ ​and​ ​document​ any ​bugs​ ​that​ ​you​ ​find ​thoroughly​.
   ● Suggest​ ​ideas​​ ​to​ ​enhance​ ​the​ ​design,​ ​usability,​ ​and​ ​functionality​ ​of websites​ ​and​ ​applications.
   ● ​Identify, investigate,​ ​resolve, and​​ ​document ​reported​ ​issues.
   ● Communicate effectively with other team members to understand the bigger picture of the organisation
      and its goals.

Minimum requirements
   ● Bachelor’s​ ​degree​ ​in​ ​computer​ ​science ​or​ ​an​ ​equivalent​ ​combination​ ​of​ ​technical education,​ ​training,​ ​
      and​ ​work​ ​experience
   ● A​ ​solid​ ​understanding​ ​of​ ​the​ ​software​ ​development​ ​lifecycle
   ● Experience​ ​in​ ​a​ ​software​ ​or​ ​web​ ​application​ ​testing​ ​role
   ● Experience​ in ​designing​ ​and​ ​executing​ ​test​ ​plans​ ​(both​ ​automated​ ​and​ ​manual)
   ● Proficiency​ in ​one​ ​or​ ​more​ ​scripting​ ​languages,​ ​such​ ​as​ ​Python,​ ​PHP​, ​or​ ​C/C++
   ● Experience​ in ​agile​ ​development​ ​methods​ ​such​ ​as​ ​Scrum​ ​or​ ​Kanban
   ● Familiarity​ ​with​ ​Git
   ● Good understanding of ​Linux​ ​and​ ​other​ ​open-source​ ​platforms
   ● Up-to-date​ ​knowledge​ ​of​ ​the​ ​latest​ ​software​ ​testing​ ​trends
   ● Proficiency in English, both oral and written

Preferred qualifications and experience
   ● A university degree in marketing
   ● Experience in Robot Framework
   ● Experience​ ​with​ ​project​ ​management​ ​tools​ ​such​ ​as​ ​Trello​ ​or​ ​Asana​
   ● Experience​ ​with​ ​Postgres​ ​or​ ​another​ ​RDBMS​
   ● Proficiency in Perl

Perks and benefits
   ● Market-based salary
   ● Annual performance bonus
   ● Health benefits
   ● Flexi hours

Location
Negar Tower, Tehran

معرفی شرکت

هدف ما در شرکت راهکارهای متن اول آریا، توسعه‌ی پیشرفته‌ترین راهکارهای نرم‌افزاری در زمینه خدمات مالی و متحول ساختن این صنعت در سرتاسر جهان است.
همکاری با شرکت راهکارهای متن اول آریا، فرصتی را در اختیار شما می‌گذارد تا بتوانید نهایت توان و استعداد خود را به نمایش بگذارید. درمحیط پویای این شرکت که برای پیگیری، نوآوری، و سخت کوشی ارزشی ویژه قائل است، شما ضمن مشارکت در طرح های متنوع، در مسیر رشد حرفه ای خود گام برمی دارید.
رویارویی و غلبه بر چالش‌های جذاب و منحصر به فرد کاری را با ما تجربه کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز

  API Python PHP C++ C SCRUM Kanban git
 • جنسیت

  مهم نیست
 • وضعیت نظام وظیفه

  مهم‌ نیست
 • حداقل مدرک تحصیلی

  کارشناسی
از اینجا شروع کنید

فرصت ارسال رزومه: تا ۱۷ روز دیگر

مشاغل مشابه

 • Senior Software Engineer (۴ روز پیش)

  • استادکار | Ostadkar
  • تهران، تهران
  • قرارداد تمام‌وقت
 • Software Tester (۵ روز پیش)

  • دی دی هالیدیز | DD Holidays
  • تهران، تهران
  • قرارداد تمام‌وقت
 • Python Software Engineer (۱۱ روز پیش)

  • علی بابا | Alibaba
  • تهران، تهران
  • قرارداد تمام‌وقت
 • Software Development Supervisor (۴ روز پیش)

  • گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله) | Solico Group (Kalleh)
  • تهران، تهران
  • قرارداد تمام‌وقت
 • PHP/GO) Back-End Software Engineer) (۱۱ روز پیش)

  • اسنپ | Snapp
  • تهران، تهران
  • قرارداد تمام‌وقت
 • (Software Engineer (Map (۱۱ روز پیش)

  • اسنپ | Snapp
  • تهران، تهران
  • قرارداد تمام‌وقت
image/svg+xml