همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

پیش فاز توان الکترونیک | lpe

نیرو ۲ - ۱۰ نفر lpelectronic.com

معرفی شرکت

شرکت پیش فاز توان الکترونیک فعالیت خود را از سال 1390 در زمینه طراحی، ساخت، تامین، مشابه‎ سازی و تعمیر انواع تجهیزات و مبدل‎های الکترونیک قدرت آغاز نمود. این شرکت با نگرشی اصولی و علمی و با پشتوانه تیمی متخصص، مجرب، متعهد و جوان و برخورداری از دانش روز، خلاقیت و نوآوری به تولید و تامین محصولات خاص حوزه الکترونیک قدرت در صنایع مختلف از جمله نفت وگاز، نیروگاه‎ها، حمل نقل هوایی ریلی و دریایی، شیمیایی، فولاد و تسترهای آزمایشگاهی در جهت رفع نیازهای صنعتی کشور پرداخته است. رویکرد راهبردی شرکت، تکیه بر تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به دانش فنی جدید، استفاده از تکنولوژی‎های به روز، رعایت استانداردها، توسعه فعاليت‎ها در زمينه‎هاي جديد و صدور محصولات خود به خارج از كشور می‎باشد. شرکت پیش فاز توان الکترونیک مشــتریان را نــه صرفــاً طرف‎هــای قــراردادی جــدا از خــود، بلکــه شــرکایی می‎دانــد کــه موفقیــت خود درگــرو موفقیــت آنهاســت. ازایــن رو همانطــور کــه هــر ســازمانی ســعی در مســتحکم کــردن روابــط خــود بــا شــرکا و کارکنــان دارد، مــا نیــز بــه دنبــال رابطــه پایدار، مــداوم و مســتحکم بــا مشــتری‎های خــود بــه عنــوان شــریک تجــاری برای رسیدن به هدفی یکسان هســتیم.

فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

فرصت‌های شغلی منقضی شده

image/svg+xml