همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

گروه مالی کاریزما | Charisma Financial Group

مالی و اعتباری ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر charisma.ir

استخدام متخصص شبکه‌های اجتماعی

 • دسته‌بندی شغلی

  تولید و مدیریت محتوا
 • موقعیت مکانی

  تهران ، تهران
 • نوع همکاری

  تمام وقت
 • حداقل سابقه کار

  کمتر از سه سال
 • حقوق

  توافقی

شرح موقعیت شغلی

مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های شغل 


 • انتشار محتوا و پاسخگویی به کامنت
 • تعیین استراتژی تولید و انتشار محتوا
 • توانایی تدوین تقدیم محتوایی
 • رصد شبکه های اجتماعی مرتبط با کسب و کار
مهم‌ترين ويژگی‌های شخصيتی مورد انتظار


 • دقت و تمرکز بالا
 • شناخت فرایند ها و خدمات کسب کار
 • کنجکاوی و میل به یادگیری
 • مهارت های بین فردی و ارتباطی عالی 
دانش و مهارت‌های تخصصی مورد نياز


 • ۲ سال سابقه کار به عنوان متخصص رسانه های اجتماعی یا نقش‌های مشابه
 • تسلط کامل بر اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی یا کانال ارتباطی از جمله لینکدین، توییتر،آپارات و یوتیوب و...
 • تسلط بر اصول کپشن نویسی
 • امکان تدوین استراتژی و برنامه ریزی محتوایی 
 • درک خوب از KPI های رسانه های اجتماعی
 • تسلط بر الگوریتم های بروز شبکه های اجتماعی 
آشنایی با فتوشاپ و نرم افزارهای ادیت عکس و ویدیو و آشنایی با بازار مالی امتیاز محسوب می شود. 


معرفی شرکت

گروه مالی کاریزما در ابتدا با تاسـیس شـرکت سـبدگردان کاریزما و به‌عنوان نخسـتین شـرکت سـبدگردان ایرانی بـا هـدف ارائـه خدمـات مدیریـت دارایی‌ها بـه سـرمایه‌گذاران در سـال ۱۳۹۰ توسـط جمعـی از فعالیـن بـازار سـرمایه کشـور پایه‌گـذاری شـد. شـرکت سـبدگردان کاریزمـا در طـول بیـش از یـک دهـه فعالیـت بـا راه‌انـدازی انـواع صندوق‌های سـرمایه‌گذاری متناسـب بـا نیازهای سـرمایه‌گذاران و نیـز افتتـاح صدهـا سـبد اختصاصی توانسـت اعتمـاد سـرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بازار سـرمایه را کسـب نماید.
در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش فعالیت‌هــا و ارائــه راهکارهــای مالــی ترکیبــی و در پاســخ بــه نیازهـــای جدیـــد فعالیـــت اقتصـــادی، گـــروه مالـــی کاریزمـــا در طـــول ســـالهای ۱۳۹۷ تـــا ۱۴۰۰ اخــذ مجوزهــای لازم را بــرای راه‌انــدازی ســایر شــرکت‌های تخصصــی زیرمجموعــه در زمینه‌هــای
مختلـــف از جملـــه شـــرکت مشـــاور ســـرمایه‌گذاری کاریزمـــا، شـــرکت ســـرمایه‌گذاری کاریزمـــا،شــرکت بیمــه زندگــی کاریزمــا، شــرکت کارگــزاری کاریزمــا، صرافــی کاریزمــا، شــرکت پــردازش اطلاعـات مالـی و نیـز شـرکت لیزینـگ کاریزمـا در دسـتور کار خـود قـرار داد کـه همگـی تحـت برنــد گــروه مالــی کاریزمــا آمــاده خدمت‌ رســانی بــه مشــتریان ارزشــمند مجموعــه می‌باشــند.

گروه کاریزما همواره تلاش نموده اسـت تا با متنوع‌سـازی محصـولات و خدمـات خـود در فضایـی ارزش آفریـن، خـلاق و متعالـی، خدمات بـا کیفیت بالایی را بـه سـرمایه‌گذاران عرضـه کند.
 • مهارت‌های مورد نیاز

  تولید محتوا شبکه های اجتماعی کمپین‌های تبلیغاتی
 • جنسیت

  مهم نیست
 • وضعیت نظام وظیفه

  معافیت دائم پایان خدمت
 • حداقل مدرک تحصیلی

  کارشناسی

مشاغل مشابه

چه موردی را می‌خواهید گزارش کنید؟

از اینجا شروع کنید
اعتبارسنجی با موبایل

فرصت ارسال رزومه: تا ۱۱ روز دیگر

image/svg+xml