همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

بهین سامان سرزمین | Behin Saman Sarzamin

نیرو ۱۱ تا ۵۰ نفر www.behinsaman.com

معرفی شرکت

این شرکت با هدف اجراي پروژه‌هاي بزرگ زيربنائي، عمراني و صنعتي، در سال 1379 تاسیس گردید. در این مجموعه تعدادي از مديران اجرايي و كارشناسان مجرب با پشتوانه اي از سوابق طولاني در سمت مديران ارشد دولتي و خصوصي با هدف عينيت بخشيدن به تئوري مديريت طرح (MC) و اجراي پروژه ها به روش طرح و ساخت (E.P.C) دست به دست يكديگر داده اند. بهين سامان سرزمين (BSS)، بخاطر سطح تخصص و تجارب مديران ارشد، كه داراي سوابق طولاني در مديريت پروژه هاي بزرگ بوده و از دانش فني و تجارب اجرائي قابل توجهي بهره مند هستند، در ميان كارفرمايان بزرگ داخلي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

اجراي موفق پروژه ها به روش طرح و ساخت (E.P.C ) ضمن مشاركت با ساير شركتها با محوريت شركت بهين سامان سرزمين (BSS) براي كارفرمايان به اثبات رسيده است كه مي تواند تقاضاي روزافزون دستگاههاي دولتي براي اجراي پروژه‌ها به روش E.P.C را ارضا نمايد. اتمام سيستم خنك كن نيروگاه شريعتي مشهد در محدوده زمانبندي مورد نظر كارفرما علاوه بر تائيد توانمندي بهين سامان سرزمين بيانگر يك الگوي موفق در هدايت و رهبري كنسرسيوم (مشاركت) متشكل از چند شركت توسط بهين سامان سرزمين مي باشد . حضور شركت بهين سامان سرزمين در مناقصه هاي پروژه هاي بزرگ عمراني و صنعتي و تشخيص صلاحيت اين شـــركت توسط دستگاههاي مختلف مناقصه گزار، بيانگر تواناييهاي شركت بهين سامان سرزمين مي باشد.

فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

فرصت‌های شغلی منقضی شده

image/svg+xml